Morgongåva Byalag har till syfte att partipolitiskt obundet tillvarata bygdens och innevånarnas intressen. Dels ska byalaget fungera som en samtalspartner och påtryckare gentemot kommunen och andra myndigheter. Men framför allt vill vi utveckla Morgongåva med omnejd så att det fortsätter att vara ett bra samhälle att bo och leva i. Kontakta oss med tips, idéer, frågor m.m.: byalaget@morgongava.se


Bli medlem i Morgongåva Byalag och stöd ett samhälle i utveckling! För endast 150 kr per familj/hushåll och år stöttar du bevarandet och utvecklingen!
Via e-post: medlemskap@morgongava.se eller bankgiro: 736-4375.
Uppge alltid namn, telefon och ev. mailadress.

Boxning och julljus får Miljonen-pengar

Written by Webmaster. Posted in Nyheter

En ny häst för barn med funktionshinder, en spårmaskin till Salas skidspår, ny julbelysning i Sala, träningslokal för boxare och andra i Morgongåva – det är några av de 22 projekt som får pengar från Sala sparbanks Miljonen.

Stölderna ökar i västra Uppland

Written by Webmaster. Posted in Nyheter

Stölderna ökar i västra Uppland. Morgongåva och Tärnsjö är några orter drabbade av stölder genom inbrott i villor, källarförråd och garage samt slangning av bränsle ur fordon.