Morgongåva Byalag har till syfte att partipolitiskt obundet tillvarata bygdens och innevånarnas intressen. Dels ska byalaget fungera som en samtalspartner och påtryckare gentemot kommunen och andra myndigheter. Men framför allt vill vi utveckla Morgongåva med omnejd så att det fortsätter att vara ett bra samhälle att bo och leva i. Kontakta oss med tips, idéer, frågor m.m.: byalaget@morgongava.se


Bli medlem i Morgongåva Byalag och stöd ett samhälle i utveckling! För endast 150 kr per familj/hushåll och år stöttar du bevarandet och utvecklingen!
Via e-post: medlemskap@morgongava.se eller bankgiro: 736-4375.
Uppge alltid namn, telefon och ev. mailadress.

Trots tapp bland besökare – älgparkens ägare hoppfull

Written by Webmaster. Posted in Nyheter

Gårdsjö Älgpark utanför Morgongåva räknar med att tappa hälften av sina besökare. Ägaren Leif Lindh berättar att de inte har kunnat ta del av något av regeringens stödpaket. Trots det svåra ekonomiska läget ser han positivt på framtiden. “Efter detta kommer turismen braka lös och människor kommer se hur fantastiskt Sverige är”, säger Leif Lindh.

Läs mer!