Morgongåva Byalag har till syfte att partipolitiskt obundet tillvarata bygdens och innevånarnas intressen. Dels ska byalaget fungera som en samtalspartner och påtryckare gentemot kommunen och andra myndigheter. Men framför allt vill vi utveckla Morgongåva med omnejd så att det fortsätter att vara ett bra samhälle att bo och leva i. Kontakta oss med tips, idéer, frågor m.m.: byalaget@morgongava.se


Bli medlem i Morgongåva Byalag och stöd ett samhälle i utveckling! För endast 150 kr per familj/hushåll och år stöttar du bevarandet och utvecklingen!
Via e-post: medlemskap@morgongava.se eller bankgiro: 736-4375.
Uppge alltid namn, telefon och ev. mailadress.

Obehöriga vid spåren stoppade tågen

Written by Webmaster. Posted in Nyheter

På fredagskvällen stoppades tågtrafiken mellan Morgongåva och Järlåsa. Stoppet gjordes på begäran från polisen då obehöriga ska ha befunnit sig på spårområdet. I nuläget är det oklart när trafiken kan komma igång igen.

Läs mer!