Morgongåva Byalag har till syfte att partipolitiskt obundet tillvarata bygdens och innevånarnas intressen. Dels ska byalaget fungera som en samtalspartner och påtryckare gentemot kommunen och andra myndigheter. Men framför allt vill vi utveckla Morgongåva med omnejd så att det fortsätter att vara ett bra samhälle att bo och leva i. Kontakta oss med tips, idéer, frågor m.m.: byalaget@morgongava.se


Bli medlem i Morgongåva Byalag och stöd ett samhälle i utveckling! För endast 150 kr per familj/hushåll och år stöttar du bevarandet och utvecklingen!
Via e-post: medlemskap@morgongava.se eller bankgiro: 736-4375.
Uppge alltid namn, telefon och ev. mailadress.

Apoteas kamera-övervakning ska nu granskas

Written by Webmaster. Posted in Nyheter

Apoteksjätten Apotea i Morgongåva ska nu få sin kameraövervakning av personal granskad av Integritetskyddsmyndigheten Gustaf Linder är jurist på myndigheten och säger att de skickat frågor om kameraövervakningen till företaget, och om kameraövervakningen visar sig vara olaglig kan det bli fråga om böter.

Läs mer!