Morgongåva Byalag har till syfte att partipolitiskt obundet tillvarata bygdens och innevånarnas intressen. Dels ska byalaget fungera som en samtalspartner och påtryckare gentemot kommunen och andra myndigheter. Men framför allt vill vi utveckla Morgongåva med omnejd så att det fortsätter att vara ett bra samhälle att bo och leva i. Kontakta oss med tips, idéer, frågor m.m.: byalaget@morgongava.se


Bli medlem i Morgongåva Byalag och stöd ett samhälle i utveckling! För endast 150 kr per familj/hushåll och år stöttar du bevarandet och utvecklingen!
Via e-post: medlemskap@morgongava.se eller bankgiro: 736-4375.
Uppge alltid namn, telefon och ev. mailadress.

Egenföretagare hittade kollegor i kvinnligt nätverk

Written by Webmaster. Posted in Nyheter

I Heby kommun finns nätverket Drivna kvinnor som samlar kvinnliga företagare. Helene Lindley, Viktoria Pentler och Helena Georgsson träffades via nätverket och i dag driver de café, butik och festlokal tillsammans på Ramsjö gård utanför Morgongåva. “Vi får kollegor på sätt och vis, och kan skapa nya samarbeten hela tiden och stärka varandra”, säger Helene Lindley.

Läs mer!

Fjärdeklassaren: Spännande men kan bli stressad av betyg

Written by Webmaster. Posted in Nyheter

Idag fattar riksdagen beslut om betyg från årskurs 4, då regeringen vill möjliggöra för skolor som vill att införa betyg från mellanstadiet. Mårten Hanold, rektor på Morgongåva skola i Heby kommun, tycker valmöjligheten är bra – men att det kan öka press och stress hos eleverna.

Läs mer!