Morgongåva Byalag har till syfte att partipolitiskt obundet tillvarata bygdens och innevånarnas intressen. Dels ska byalaget fungera som en samtalspartner och påtryckare gentemot kommunen och andra myndigheter. Men framför allt vill vi utveckla Morgongåva med omnejd så att det fortsätter att vara ett bra samhälle att bo och leva i. Kontakta oss med tips, idéer, frågor m.m.: byalaget@morgongava.se


Bli medlem i Morgongåva Byalag och stöd ett samhälle i utveckling! För endast 150 kr per familj/hushåll och år stöttar du bevarandet och utvecklingen!
Via e-post: medlemskap@morgongava.se eller bankgiro: 736-4375.
Uppge alltid namn, telefon och ev. mailadress.

Hälften av länets sjöar är övergödda

Written by Webmaster. Posted in Nyheter

Länsstyrelsen mäter 50 av de 300 sjöar som finns i länet och hälften av de 50 är övergödda. För de sjöar som inte mäts kan man anta att förhållandet är liknande, det säger Gunilla Lindgren, miljöutredare på Länsstyrelsen Uppsala. ”Det här är inte alls bra för våra trakter”, säger Mats Köbin, som bor nära sjön Axsjön i Morgongåva där övergödningen syns som ett grönt täcke av alger på sjön.

Läs mer!