Morgongåva Byalag har till syfte att partipolitiskt obundet tillvarata bygdens och innevånarnas intressen. Dels ska byalaget fungera som en samtalspartner och påtryckare gentemot kommunen och andra myndigheter. Men framför allt vill vi utveckla Morgongåva med omnejd så att det fortsätter att vara ett bra samhälle att bo och leva i. Kontakta oss med tips, idéer, frågor m.m.: byalaget@morgongava.se


Bli medlem i Morgongåva Byalag och stöd ett samhälle i utveckling! För endast 150 kr per familj/hushåll och år stöttar du bevarandet och utvecklingen!
Via e-post: medlemskap@morgongava.se eller bankgiro: 736-4375.
Uppge alltid namn, telefon och ev. mailadress.

Så påverkar corona de stora arbetsgivarna

Written by Webmaster. Posted in Nyheter

Coronakrisen slår hårt mot svenska företag och beräkningar visar att 10 000 bolag kan gå i konkurs till och med augusti i år. Bland länets stora arbetsgivare märks coronapandemin på olika sätt, Sandvik kortar arbetstiden medan Apotea nyanställer. “Vi har byggt ut företaget med 50 procent på några veckor”, säger Pär Svärdson, vd på Apotea i Morgongåva.

Läs mer!