Morgongåva Byalag har till syfte att partipolitiskt obundet tillvarata bygdens och innevånarnas intressen. Dels ska byalaget fungera som en samtalspartner och påtryckare gentemot kommunen och andra myndigheter. Men framför allt vill vi utveckla Morgongåva med omnejd så att det fortsätter att vara ett bra samhälle att bo och leva i. Kontakta oss med tips, idéer, frågor m.m.: byalaget@morgongava.se


Bli medlem i Morgongåva Byalag och stöd ett samhälle i utveckling! För endast 150 kr per familj/hushåll och år stöttar du bevarandet och utvecklingen!
Via e-post: medlemskap@morgongava.se eller bankgiro: 736-4375.
Uppge alltid namn, telefon och ev. mailadress.

Bokförsäljningen ökade enormt under pandemiåret

Written by Webmaster. Posted in Nyheter

Under pandemiåret ökade nätbokhandeln Adlibris sin försäljning i länet med cirka 30 procent fram till april och därefter med 50 procent, jämfört med året innan. På Adlibris 30 000 kvadratmeter stora lager i Morgongåva var trycket som högst under julhandeln – då de skickade 85 000 produkter per dag. “Det gick bra, stressigt ja, men en bra stress” säger platschefen Daniel Hallgren.

Läs mer!