Morgongåva Byalag har till syfte att partipolitiskt obundet tillvarata bygdens och innevånarnas intressen. Dels ska byalaget fungera som en samtalspartner och påtryckare gentemot kommunen och andra myndigheter. Men framför allt vill vi utveckla Morgongåva med omnejd så att det fortsätter att vara ett bra samhälle att bo och leva i. Kontakta oss med tips, idéer, frågor m.m.: byalaget@morgongava.se


Bli medlem i Morgongåva Byalag och stöd ett samhälle i utveckling! För endast 150 kr per familj/hushåll och år stöttar du bevarandet och utvecklingen!
Via e-post: medlemskap@morgongava.se eller bankgiro: 736-4375.
Uppge alltid namn, telefon och ev. mailadress.

Tågstopp på Dalabanan

Written by Webmaster. Posted in Nyheter

Trafikverket meddelar att det är stopp i tågtrafiken västerut på sträckan Uppsala – Morgongåva efter en olycka.

Ny hemsida

Written by Webmaster. Posted in Föreningen

Morgongåva Byalag lanserar en ny hemsida. Den tidigare hemsidan blev hackad, och vi har därför börjat om på nytt från grunden.

Vi kommer löpande bygga ut informationen på denna sida!