Fornminnen

RunstenVittinge socken, ligger i den del av Uppland som först höjde sig ur havet. Här finns landskapets äldsta kända boplatser vid lilla Ramsjö. Boplatsen var befolkad redan under den yngre stenålderns äldsta skede.

Runstenar

Bland de forntida minnena i kommunen märks en hel del runstenar.
 • Vid Axsjö by 1 km söder om Morgongåva finns en vacker runsten som är unik i sitt slag. Runstenen har ett radband som saknar runor.
 • Vid Stora Runhällen längs med väg 67 står en vackert ornerad runsten från slutet av 1000-talet. Skriftbandet löper längs kanten runt ett fabeldjur med många slingor. Runtexten har följande lydelse: “Ärnlög lät huga stenen efter…, sin … Livsten”. Det är med all sannolikhet denna runsten, som givit namnet Runhällen till den intilliggande bebyggelsen.
 • På en åkerholme öster om väg 272 vid Hässelby står en annan vacker runsten från 1000-talet. Stenen har kors och drakslingor. Den är ristad av den uppländske runmästaren Öpir.

Runstenarna i Heby kommun finns samlade på en egen hemsida.
Visa kartbild över Runstenarnas platser.

 • U 1173

  Runsten från 1000-talet e Kr. Stenen har stått vid Lilla Ramsjö. Den skänktes år 1787 av Sir Alexander Seton (f.1768, d.1828, skotte till börden) på Ekolsund till The Society of Antiqaries of Scotland och fördes samma år till Edinburgh. Stenen ansågs vara förkommen tills friherre Johan Nordenfalk återfann stenen stående vid slottsberget i Edinburgh. Runstenen står nu uppställd inom det parkområde i Edinburgh centrum som kallas Princess Gardens, längst upp i södra sluttningen av slottsberget ned mot trädgården och järnvägen, omkring 50 meter öster om västra hörnet av The Castle.

  Storlek: 1,44 m hög och ca. 1 m bred.
  Bergart: Granit av ljusgrå färg.
  Ristning: 1,33 m hög och 0,92 m bred. Ristnings ytan är slät och jämn. Ristningen är välbevarad, linjerna är djupa och jämnt ristade, med rund botten.
  Runristare: Erik.

  Translittering:
  ´ari+rasti+stain+aftir+hialm+fapur sin+kup+hialbi+ant hans
  Normalisering:
  Ari ræsti stæin æftiR Hialm, faður sinn. Guð hialpi and hans.
  Översättning:
  »Are reste stenen till minne av Hjälm, sin fader. Gud hjälpe hans ande.»
  De båda mansnamnen är ovanliga. Ari finns med i ytterligare en inskrift från södra Uppland, U 742, möjligen också i U 716. Ristningen är enligt E. Brate utförd av den i Åsunda, Simtuna och Torstuna härader verksamme runristaren Erik.

  Officiell informationssida om stenen i Scotland.

 • U 1171

  En stor bildsten från 1000-talet e Kr. Den första kända uppgiften om runstenen är från år 1874. Från denna tid finns en teckning av stenen, utförd av C. M. Bolm. Runstenen hittades liggande omkring år 1929, restes endast några meter från fyndplatsen. Stenen låg med ristningsytan uppåt och med fotändan delvis nedsjunken i den sanka marken. Ristningens toppända var sedan gammalt avslagen, men fastsattes.

  Storlek: 2,25 m hög, 1,9 m bred och 0,5 m tjock vid basen.
  Bergart
  : Grå granit.
  Ristning: Ristningsytan vittrar i små gropar. Sprickor i stenen lagades med stenkitt år 1953.
  Runristare: Livsten

  Hitta hit: (800 m sydväst om Axsjön)
  Åk väg 72 från Heby mot Morgongåva, vid "Morgongåva spel & Butik" i Morgongåva sväng höger in på väg nr 823 (Axsjövägen). Åk sedan ca 1000 m, vid vänsterkurva sväng in höger på en liten grusväg. Kör 700 meter, sväng höger. Kör 300 meter, stig på vänster sida som leder in i skogen. Följ stigen i ca 200-250 meter (håll höger). Runstenen står lutad mot stora stenar under en stor gran.

  Tillgänglighet:
  Går att parkera vid stigens början. Vet ej om det är framkomligt i vintertid. Liten stig i skogsmiljö, rötter m.m. Ej handikappvänligt, ej toalett.

 • U1174, U1175

  Lilla Ramsjö- äldsta bosättningen i landskapet. Ligger på den del av Uppland som först höjde sig ur havet. Boplatsen var befolkad redan under den yngre stenålderns äldsta skede, ca 7000-3000 f Kr. Här finns fornlämningar både från stenålder och järnålder. Här ligger en stenåldersboplats där man har funnit både trindyxor tillverkade i bultteknik och de primitivare slagteknikyxorna (båda från stenålderns äldsta skede). Läget i sluttningen mot en mindre sjö är typiskt för stenåldersboplatserna. I närheten av boplatsen ligger ett järnåldersgravfält som består av runda stensättningar och högar. Två stycken vackra runstenar med inskrifter från 1000-talet e Kr. finns här.

  Den största runstenen, U 1174 har en läsbar – men skadad runinskrift.

  Storlek: U 1174; ca 1,75 m hög, 1,6 m bred vid basen och 0,35 m tjock.
  Bergart: Båda runstenarna är av grå granit.

  Translitterering:
  kunu-- * lit * risa * stin * þina * at * biarnkir * : sun * sin * ak…brn faþur sin *-u--¬- -----sin *--
  Normalisering:
  … let ræisa stæin þenna at BiarngæiR, sun sinn, ok …. faður sinn … … …
  Översättning:
  »…lät resa denna sten efter Björnger, sin son och …. sin fader…»

  Den mindre runstenen, U 1175 har en rikt ornamentisk utsmyckning men är en efterapning av den på den närbelägna Drävle-stenen, U 1163.

  Storlek: U 1175; ca 1,35 m hög, 0,85 m bred och 0,3 m tjock.

  Hitta hit:
  Söder om Heby vid Morgongåva. Brunkullsvägen går parallellt med väg 72 och järnvägen. Skyltat gravfält från väg 72.

  Tillgänglighet:
  Torrtoalett, parkering saknas. Ej handikappvänlig terräng. 100 meter på stig över en äng. Stenarna ligger mycket vackert belägna i en skogsdunge med det bakomliggande gravfältet.