Kommunikation

Upplands lokaltrafik bedriver buss- och tågtrafik till och från Morgongåva.

UL kort kan köpas på ICA Per-Eric`s Livs eller på stationen i Uppsala.

Tåget tar drygt 20 minuter mellan Morgongåva – Uppsala mot buss som tar drygt 50 minuter.

En pendlare spar alltså över 1 timme/dag genom att resa med tåg och dessutom är tåget mycket bättre ur trafiksäkerhetssynpunkt och som medvetet miljöval.

På ett år så är besparingen över 200 timmar.