Morgongåva

På 1870-talet när Norra stambanan (idag Dalabanan) drogs förbi, tog på eget initiativ de tyska ägarna i Schisshyttan-Molnebo AB upp frågan att bygga en järnvägsstation där. Den ingick inte i den föreslagna utbyggnaden av järnvägen men på grund av det stora järnverk som då höll på att uppföras där, blev den till.

Man anlade samtidigt gator med husnummer och en liten samhällsstruktur uppstod som bidrog till att skapa stationssamhället Morgongåva.

Järnverket, som delvis byggdes efter samma principer som de schlesiska stålverken kring Kattowitz, blev ett ekonomiskt fiasko då det av olika anledningar aldrig kom att tas i bruk ordentligt.

År 1898 etablerade istället Westerås Lantbruksmaskiner, (från och med 1908 Westeråsmaskiner) tillverkning av bland annat såmaskiner och slåttermaskiner (senare även snöskotrar och snövesslor), bland annat under namnet Aktiv. Lantbruksmaskintillverkningen lades ner 1988.

När Anders Wall tog initiativ under 90-talet att förvärva industrilokalerna och bilda Morgongåva företagspark påbörjade Morgongåva en fantastisk utveckling av samhället, med nybyggnation, tågstopp och i fabrikslokalerna inryms nu ett lågprisvaruhuset Karlsson och distributionscentralen för AdLibris.

Även Upplandsmuseet har arkiv och verksamhet på orten.

Med andra ord har Morgongåva en industrikultur att vara stolt för och det är viktigt att bevara kunskapen av vår historia.