Hedersmedlemmar

Anders Wall

Från och med i går har Morgongåva Byalag en hedersmedlem, Anders Wall. Diplomet överlämnades 2011-03-27 av Roland Back (ordförande) vid firandet av Anders Walls 80 års dag.

Motivering:
Att med ett imponerade engagemang för Morgongåva och dess utveckling, lyckats skapa ett företagskluster och en positiv trend i samhället.
Familjen Wall stödjer aktivt aktiviteter och projekt i Morgongåva och Anders Wall var en av dem som för drygt 10 år sen ansåg att något måste göras i Morgongåva. Det blev startskottet till ett byalag i Morgongåva under ledning av Bosse Ekroth.

Bo Ekroth

Från och med 6 juni har Morgongåva Byalag en ny hedersmedlem, Bo Ekroth.

Motivering:
För att under många år initierat och organiserat föreningslivet i Morgongåva som skapat en gemenskap och positiv framtidstro vilket lett till ortens utveckling.