Händelselogg 2011

9/1 Julgransplundring HE
jan Öppet möte med Posten HE/RB
26/2 Tågupprop mot försämringar HE/RB
26/2 Barnloppis LA/RB
27/2 Loppis LA/RB
feb Aktivitetsmöte 1
26/3 Vassröjning
6/4 Styrelsemöte 1 RB
10/4 Fixa lokal för konsert
11/4 Konsert LA/RB
17/4 Städdag HE
22/4 Påskäggsletning HH/MK
30/4 Valborgsfirande
5/5 Iordningsställn. Loppis LA/RB
7/5 Barnloppis LA/RB
8/5 Loppis LA/RB
11/5 Aktivitetsmöte 2
15/5 Placerat ut parkbänkar
27/5 Styrelsemöte 3 RB
6/6 Nationaldagsfirande HE/RB
12/6 Gräs/Vassklippning Axsjö
14/6 Gräs/Vassklippning Axsjö
15/6 Gräs/Vassklippning Axsjö
26/6 Montera skyltar vid Rv. HE/RB
28/6 Lokal utv. Plan
12/8 Fixa skyltar till loppis
17/8 Bort med skyltar längs Rv.
18/8 Styrelsemöte 4 RB
26/8 Iordningsställn. Loppis LA/RB
27/8 Barnloppis LA/RB
28/8 Loppis LA/RB
29/8 Städa från loppis LA/RB
1/9 Gräs/Vassklippning Axsjö
2/9 Gräs/Vassklippning Axsjö
3/9 Gräs/Vassklippning Axsjö
5/9 Lokal utvecklingsplan HE/RB
okt 3 grupper á 2 möten HE/RB
18/10 Konsert Irma Shults-K HE/RB
23/10 Planeringsmöte
30/10 Extra styrelesmöte RB
1/11 Intagning av bänkar
nov Planeringsmöte, bibl. 2 ggr RB
nov Möte med kommunen HE/RB
nov Möte med SA HH/RB/MK