Händelselogg 2010

9/1 Julgransplundring vid Karlsson LA/RB
16/1 Kallelse till årsmöte RB
22/1 Utdelning av inbetalningskort
25/1 Kulturrådsårsmöte
3/2 Samrådsmöte dalabanan HE, RB
Jurymöte Slogan/Fototävling
4/2 Styrelsemöte nr 1 LST
Isdag, veteran skotertävling
6/2 Vassröjning
7/2 Årsmöte LST
12/2 Trafiklösningar i Morgongåva
24/2 Vittinge Morgongåva lokala utvecklingsgrupp
24/2 Iordningställande av loppislokal
Gräs och vassklipp
Styrelsemöte
27-28/2 Loppis LST/WB
6/3 Arrangörsdag musik i Uppland
13/3 Ungdomsbowling i samverkan med Boxningsklubben
2/4 Påskäggsletning på Långfredagen vid Allévägen. HE
6/4 Bensinmacksmöte nr.1 RB/HE
14/4 Styrelsemöte nr 2 LST
Utställning av bänkar och fontän
18/4 Skräpplockning “Rena Gåvan”
24-25/4 Loppis LST/WB
27/4 Bensinmacksmöte nr.2 RB/HE
29/4 Parkbänkarna får Mässingsskyltar “Morgongåva Byalag” EN
30/4 Valborgsmässofirande EN/LST
9/5 Städdag i Morgongåva LA/RB
26/5 Styrelsemöte nr 3 LST
28/5 Utdelning av medlemsbrev LST
3/6 Avstämningsmöte Nationaldagsfirande LST
6/6 Nationaldagsfirande med fallskärmshoppning LST
1/6 Bensinmacksmöte nr.3 RB/HE
Juni Utfyllnad av gropar intill Axsjön BE
22/6 Vass / Slyröjning vid Axsjö EN
13/7 Skrivelse till systembolaget om utlämningsställe i M-gåva LSt
18/8 Styrelsemöte nr 4 LST
23/8 Bensinmacksmöte nr.4 RB/HE
23/8 Remissyttrande Fördjupad översiktsplan inskickat HE/RB
29/8 Gräs och vassklipp vid Axsjön
Anläggande av Stig Etapp 1
3/9 Platsmöte med kommunen iordningställande av gångstig RB/HE
21-22/8 Loppis LST/WB
12/10 Styrelsemöte 5 LS
20-21/11 Loppis LST/WB
24/11 Styrelsemöte 6 LS
28/11 Juldekoration WB, LA
4/12 Julmarknad EN
8/12 Stormöte macken HE, RB
15/12 Stormöte posten
Styrelsemöte HE, RB
21/12 Styrelsemöte 7 LS
29/12 Möte med posten