Händelselogg 2009

msida.msidan morgongava.se
5/1 Synpunkter på FÖP inskickat till Kommun LS
17/1 Vass / Slyröjning vid Axsjö samt korvgrillning. EN
18/1 Vass / Slyröjning vid Axsjö EN
25/1 Vass / Slyröjning vid Axsjö EN
28/1 Skrivelse till Regionförbund mm Trafiklösningar i M-gåva LS
2/2 Styrelsemöte nr 1 LS
5/2 Tele Vägverket ang. belysning busstation samt p-plats Axsjö RB
7/2 Vass / Slyröjning vid Axsjö EN
7/2 Plogat snö på Axsjön för långfärdsskridskor mm EN
8/2 Årsmöte LS
10/2 Medverkan i Radio Uppland ang. skrivelsen om trafiklösn. LS
14/2 Planeringsmöte ang. HE
HE
15/2 Mail till OKQ8 ang. nedläggning av bensinmack. LS
16/2 Tele med Regionförbundet ang. skrivelse tågtrafik sept-08. RB
12/3 Ny skrivelse om tågtrafik till Landstingsstyrelsen. RB
19/3 Styrelsemöte 2 samt informationsmöte med Vittinge-Morgongåva Lokala Utvecklingsgrupp. LS
23/3 Invigning av HE
HE
24/3 Hemställan till OKQ8 att behålla macken, i samarbete med LS V-M Utv. grupp, Vittinge Byalag, Morgongåva Trädgårdsför.
31/3 Medborgarförslag att MBL blir remissinstans till kommunen. LS
10/4 Äggletning för barn vid Allévägen HE
16/4 Planeringsmöte för aktiviteter: Städning, Valborg, Loppis. LS
16/4 Felanmälan av trafiklyse, Rv72 RB
17/4 Mailat tack till Vägverket som fixat belysning vid busstation. RB
? Möte med Vittinge-Morgongåva i samverkan, Vittinge Byalag samt Upplands Lokaltrafik ang. försämringar i kollektivtrafiken. LS
Vår Under våren har under ett flertal tillfällen har parkbänkar renoverats. EN
19/4 Städdag i samhället. RB
28/4 Förberedelser för kommande aktiviteter. EN
30/4 Valborgsfirande LS
2/5 Barnloppis vid Karlssons VB
15/5 Styrelsemöte nr 3 LS
16/5 Korvgrillning vid godisbutiken m.fl. öppet hus. LS
31/5 Utplacering av nyrenoverade parkbänkar. EN
Juni Gräs och vassklippning vid Axsjöns norra strand. EN
22-23/8 Loppmarknad vid Karlssons. WA
26/8 Styrelsemöte nr 4 med Axsjö fiskevårdsförening. LS
17/8 Felanmälan av trafiklyse över riksvägen. RB
20/9 Gräs och vassklippning vid Axsjöns norra strand. EN
2/9, 9/9, 16/9, 29/9, 9/10 Planeringsmöten för kommande aktiviteter. LS
5/10 Konsert med Nils Landgren och Johan Norberg. RB
10/10 Familjedag vid fd FolketsHus LA
10/10 Medlemsfest Byalaget 10 år. LS
28/10 Styrelsemöte nr 5 LS
1/11 Möte med Vittinge Byalag LA
21-22/11 Barn och vanlig loppmarknad LS
12/12 Julmarknad LS