Händelselogg 2008

5/1 Information till M-gåva bor vid ICA LSt
6/1 Information till M-gåva bor vid OKQ8 LSt
6/1 Vass/Slyröjning vid Axsjö EN
19/1 Vass/Slyröjning vid Axsjö EN
25/1 Skrivelse till kommun ang. uppsnyggning av Tåg och Busstation.
28/1 Utskick till M-gåvabor om möjligheten att bli medlem. LSt
30/1 Styrelsemöte nr 1 LSt
10/2 Årsmöte LSt
26/2 Tele till UL, Expressbussar till Heby måste stanna i M-gåva,men utökad tågtrafik är bättre än bussar. RB
27/2 Möte med tjänstemän på Heby Kommun LSt
19/3 Felanmälan till kommun ang. trafiklyse vid Rv 72 RB
19/3 Anmälan klotter på magasin+perrong till Banverket. RB
21/3 Äggletning för barn vid Elljusspåret. HE
21/3 Mail till Systembolaget ang. utlämningsställe i M-gåva. LSt
27/3 Styrelsemöte nr 2 LSt
28/3 Kontakt med kommun ang. plats för Valborgsfirande + diverse andra aktuella frågor. RB
4/4 Medborgarförslag Tunnel under järnväg och riksväg. LSt
4/4 Medborgarförslag Landskapsarkitekt LSt
30/4 Valborgsfirande LSt
6/5 Möte med Länsbytarpartiet HE
12/5 Städvecka i samhället. LSt
14/5 Möte Landsbygdsutveckling i samverkan, Heby Kommun RB
16/5 Medborgarfråga till KF, Hindras trafik vid jvg övergång? EN
20/5 Planeringsmöte i byalaget. LSt
22/5 Kommunens möte vid skolan om översiktsplanering. RB
24/5 Kommunens möte vid ICA om översiktsplanering. HE
2/6 Styrelsemöte nr 3
7/6 Flytt av bryggor till norra sidan av sjön. FW
10-11/6 Röjning gräs och sly vid Axsjön EN
8/7 Mail till Systembolaget angående utlämningsställe. LSt
12/8 Inköp och transport av 10 st parkbänkar RB
24+31/8, 28/9, 5/10 Röjning gräs och sly vid Axsjön EN
4/9 Möte angående hemsida HE
9/9 Brev angående tågtrafik till Länsstyrelsen Anders Björk RB
15/9 Intervju angående skrivelsen om tågtrafik, Radio Uppland HE
26/9 Styrelsemöte nr 4 LSt
1/10 Möte med Heby kommun och SLU PK
8+22/10 Planeringsmöte inför konsert LSt
23/10 Konsert, Besök Upplandsmuseet och Adlibris, Modellvisning. EN
3/12 2 st Medborgarförslag, Sanering mark Allév.+Vägspegel LSt
27/12 Plogning av bana för långfärdsskridskoåkning på Axsjön. HE