Föreningen

Syftet med Morgongåva Byalag

  • Att vara den naturliga remissinstansen för Heby kommun och organisationer i frågor som berör Morgongåva samhälle med omgivning.
  • Att vara den opolitiska part som framför Morgongåvabornas synpunkter och idéer till Heby kommun och organisationer
  • Att stödja trivselaktiviteter, utveckling och kulturarbete för Morgongåva samhälle med mål att stärka innevånarnas hembygdskänsla.