Kontakt

Välkommen att kontakta oss! Om du har generella synpunkter eller kommentarer till oss, når du oss lättast genom att skicka ett e-post till vår generella adress nedan. Styrelsemedlemmar och övriga funktioner finner du längre ned.

Avdelningar

Byalaget generellt byalaget@morgongava.se
Loppis info/bokning loppis@morgongava.se 073-596 64 13
Teknik webmaster@morgongava.se
Aktiv Veteranskoterklubb aktiv@morgongava.se

Heby kommun

Växel 0224-36000
Jour 0224-36000, knappval 1

Styrelse, ordinarie ledamöter

Lars Björn Ordförande lars@morgongava.se 072-233 69 19
Anders Eriksson Kassör anders_viking@hotmail.com 076-935 42 41
Magnus Kågström magnus.kagstrom@gmail.com 070-643 41 81
Carl-Henrik Andersson Sekreterare 070-923 35 54
Patrik Björkskog bjorkzkog@hotmail.com 073-664 63 16

Styrelse, suppleanter och revisorer

Patric Carlsson Företagskontakter patrik.carlsson@nara.ica.se 0224-602 21
Roland Back roland@morgongava.se 0224-602 55 070-606 45 20
Håkan Ekroth hakan@morgongava.se 0224-602 15 070-410 55 41
Veronica Fontin verfon27@hotmail.com 070-405 82 31
Hans Lindley Revisor hans@lindley.se 070-319 63 03
Veronica Fontin Revisor verfon27@hotmail.com 070-405 82 31
Leopold Pucnik Revisorsuppl. leo.pucnik@hotmail.com 0224-60587 073-370 02 26
Linda Allfjord Valberedning linda.allfjord@live.se 0224-602 55 073-614 69 36
Bo Ekroth Valberedning bo.ekroth@telia.com 0224-602 52