Utegym

Uppdatering 2015-10-12

Lördagen 10/10 samlades 9st personer för att fortsätta arbetet med utegymmet. Skölsta mark utförde utkörning av ca. 100ton stenmjöl, plintar gjöts och de 13st stationerna började att byggas. Kommunens parkering gjordes iordning av byalaget då den befintliga ytan varit undermålig under lång tid.

Under Söndagen 11/10 fortsatte arbetena då 6st personer utförde de sista arbetena innan materialet tog slut. Under kommande vecka kommer ytterligare material och helgen 17-18/10 fortsätter arbetet med att färdigställa gymmet. Då hoppas vi på fortsatt bra väder och många som vill delta i att förverkliga ett idiellt skapat utegym i samverkan.

Bildkollage

Utegym mark Utegym mark

Uppdatering 2015-09-12

Nu har Kent Johansson utfört schaktarbeten genom att ta bort gräsroten på ytan som utegymmet och skoterleden ska anläggas på.
Kommunen har fraktat bort gamla lyktstolpar av trä samt stubbar som legat på ytan där parkering ska anläggas så att parkeringsplatserna utökas till 10st.
(Parkeringen ingår ej i byalagets arbete utan är en uppgift för kommunen att åtgärda )

Samarbetet med kommunen är gott och vi upplever att det ideella engagemanget som sker är uppskattat av kommunen och en viktig del i att skapa mervärden på respektive ort.
Nästa steg är att lägga ut markduk och grusmaterial på den ca. 300m2 stora ytan som anläggs.
Snöskotersektionen kommer påbörja byggnation av en träbro över diket vid Brunkullsvägen under oktober månad.
Byalaget kommer även köpa in en stålcontainer för att kunna förvara utrustning för att utföra spårning av elljuspåret vintertid. Placering kommer ske intill befintlig vallabod.
Vår förhoppning är att markarbetena ska vara klara under September så att byggnationen av gymstationerna kan påbörjas i Oktober.
Ett möte kommer ske där vi bjuder in MSK, Boxningsklubben, Pro, trädgårdsföreningen samt de personer som redan visat intresse för att hjälpa till med utformning och byggnation.
Vill du delta? Maila byalaget@morgongava.se

Bildkollage

Utegym mark Utegym mark

Bakgrund


2014 gjorde byalaget en ansökan till Sparbanksmiljonen på en summa av 100.000:- Vi beviljades 50.000:- vilket var väldigt glädjande och under hösten 2014 påbörjades planeringen och hantering av arrendeavtal.

Flera samverkansmöten har skett där MSK och boxningsklubben deltagit då syftet med projektet är att alla intressenter och möjliga utövare ska kunna bygga ett utegym i samverkan för att få en hög nyttjandegrad till det redan frekvent utnyttjade elljusspåret.
Vi har kalkylerat på vad det kostar att köpa in material och utrustning och har konstaterat att det kommer krävas en hel del ytterligare ekonomiska medel för att få till ett bra utegym.
I juni 2015 har vi fått ett förslag till markavtal från kommunen och när det är klart så kommer det fortsatta arbetet att kunna planeras och påbörjas.
Den plats som gymmet kommer byggas på är på “ängen” mellan brunkullsvägen och intill parkeringen vid elljusspåret. En arbetsgrupp ska bildas under hösten 2015 och vi söker därför intresserade personer som kan hjälp till med diverse saker som tex. snickring, markberedning, grävjobb mm.

Har du bekanta, grannar, kontakter osv. som är händiga och kan ingå i arbetsgruppen för gymmet så tar vi gärna emot tips, eller är du en av dem? Ta kontakt med byalaget@morgongava.se.