Macken

macken_logo2

Morgongåva har en egen andelsägd mack.

Styrelsen för vår andelsägda Mack är sammansatt av:
Wille Herneson
Bengt Löfling
Lars Lundin
Erkki Nivala
Tomas Norberg

Vi vill att så många som möjligt tankar hos oss vilket gagnar bygden!
”Landsbygdens hjältar” uttryckte sig vår jordbruksminister Sven-Olof Bucht på EMAB konventet 2016.
Vi tackar!

Ta kontakt med
macken@morgongava.se