Magasinet

En av samhällets äldsta byggnader annonserades ut av trafikverket under våren 2012 och byalaget beslutade då att köpa Morgongåva godsmagasin. Byalaget vill bevara fastigheten och då behovet av förrådsytor är stort för föreningen så var magasinet en lämplig byggnad. Vi har gjort en fastighetsinventering och åtgärdsplan för byggnaden och totalt så är renoveringen budgeterad till ca 200.000:- Det finns stora renoveringsbehov på byggnaden där det gamla 2-kupiga lertegeltaket är i akut behov av utbyte till ny takbeläggning.

Bildkollage

Magasinet staket Magasinet gripklo Magainset cyklar Magasinet bänkar

Sponsor

Morgongåva byalag är en ideell förening som har små ekonomiska medel och för att genomföra de renoveringsåtgärder som är nödvändiga har styrelsen beslutat att kontakta lokala företag och privatpersoner för att möjliggöra sponsorbidrag. Omnämnande av sponsorer i vårt nyhetsbrev som distribueras till våra medlemmar, samt omnämnande i kommande radiointervjuer och tidningsartiklar i lokalpress.

Sponsorpaket företag: 2500:- Som motprestation till våra sponsorer så erbjuder vi en mässingsskylt som placeras på byggnaden, företagslogga och text som permanent figurerar på vår hemsida som har ca 2500 unika besökare/månad.

Sponsorpaket privatperson: 1200:- Som motprestation till våra sponsorer så erbjuder vi en mässingsskylt som placeras på byggnaden, sponsornamn och text som permanent figurerar på vår hemsida som har ca 2500 unika besökare/månad.

Vill du vara med och stödja bevarande att Morgongåvas äldsta träbyggnad som är ca 100 år? Ta kontakt med Håkan Ekroth (070-410 55 41, byalaget@morgongava.se).

Företagssponsorer

 • Monier
 • Domarbo Skog
 • Handelsbanken
 • Hanolds Bygg
 • Vittinge Tak
 • Heby Glas & Byggmaterial
 • ICA Nära Per-Erics Livs
 • Stefan Ström
 • Anders El o Fritid AB
 • Lidén Data

Privata sponsorer

 • Hans Larsson
 • Birgit Persson
 • Roland Back och Linda Allfjord
 • Götha Back
 • Greta Larsson
 • Kent Andersson
 • Rune Agnäs
 • Eva Pettersson
 • Susanne och Sten Eriksson
 • Monica Dahlberg
 • Ingrid och Börje Larsson
 • Wanja och Arne Falk
 • Toivo Nilsson
 • Gert och Marie-Louise Bohlin
 • familjen Ekroth
 • Ann-Charlotte Müller-Uri och Leif Ljung
 • Kalle Edberg
 • Sten Johansson
 • Roger Asp
 • Leif Ljung
 • Ulla Malmsjö och Erland Sköldestam
 • Marianne Lundquist och Hans Danielsson