Archive for November, 2020

Apotea svarar på kritik om hot, tvång och trakasserier

Written by Webmaster. Posted in Nyheter

Anställda på nätapoteket Apotea i Morgongåva vittnar om missförhållanden på arbetsplatsen för tidningen Dagens Etc. Bland annat nämns hotfulla sms från chefer, tvång till övertid och sexuella trakasserier. “Från det att pandemin startade i våras har det rasat in ordrar, vi har haft en situation med väldigt mycket arbete och för lite seniort ledarskap på golvet,” säger vd Peter Svärdson.

Läs mer!