Archive for July, 2016

Pendlarparkeringen invigd

Written by Webmaster. Posted in Nyheter

Pressmeddelande från Heby kommun:
– Fler och fler åker kollektivt med tåg och buss på sträckan Uppsala-Morgongåva-Heby-Sala. Det är bra för miljön, människor och det lokala näringslivet, säger kommunalrådet Marie Wilén (C). Vi kommer snabbt och smidigt till och från jobb och studier. Näringslivet i Morgongåva expanderar kraftigt, och fortsätter att växa på ett mycket spännande sätt. Det är helt enkelt jätteroligt att vara med i denna utveckling som vi alla tillsammans bidrar till. Vi kan vara riktigt stolta över vår bygd!

Sedan Upptågstrafiken startade i december 2012 har antalet resor ökat kraftigt. Nu sker ungefär 1 700 resor med tåg på en vanlig vardag. Det har gjort att Heby kommun bygger ut pendlarparkeringar, och Morgongåvas har redan kommit till användning under våren.

Den nya pendlarparkeringen i Morgongåva är belägen i anslutning till det gamla godsmagasinet norr om spåren. Därmed avlastas den befintliga parkeringen söder om stationen och den norra delen av Morgongåva får en smidigare anslutning till järnvägsstationen. Den nya parkeringen har ett 60-tal platser och två är försedda med ladduttag för elbilar. Utöver tillskottet av parkeringsplatser så har även en hämta-/lämnayta anlagts framför magasinet och fler cykelplatser har iordningställts. Det har kostat ca 1,3 miljoner av skattebetalarnas pengar, hälften via Heby kommun och hälften via Trafikverket och Regionförbundet Uppsala län inom ramen för statlig medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder.

Hebys kommunalråd Marie Wilen (C) inviger pendlarparkeringen tillsammans med Morgongåva byalag, som har öppet hus, nu under fest i Heby veckan.

Invigning Pendlarparkering Invigning Pendlarparkering