Archive for March, 2015

Spårbyte ska öka säkerheten

Written by Webmaster. Posted in Nyheter

Även Tågkompaniet kommer inom kort att stanna sina persontåg på plattform 2 i Morgongåva för att undvika missförstånd som leder till att resenärer springer under bommarna.

Läs mer!

Pressmeddelande efter årsmöte

Written by Webmaster. Posted in Nyheter

PRESSMEDDELANDE

Morgongåva Byalag har haft sitt årsmöte Lördag 2015-02-28 för verksamhetsåret 2014.

Mötet var välbesökt och lediga poster i styrelsen tillsattes.

Morgongåva Byalag är organiserat med tre undersektioner, Barn och Ungdomsgruppen, Samhällsutveckling och Aktiv Snöskoterklubb.

Det konstaterades att byalaget haft ett framgångsrikt år som kröntes av att Morgongåva Byalag av organisationen ”Hela Sverige ska leva”: s Upplandsavdelning utsågs till Bästa utvecklingsgrupp i Uppland 2014.

Bland aktiviteter som genomförts 2014 lyftes det sommarcafé som genomförts på Lördagar under sommarmånaderna fram som mycket uppskattat i samhället. Många mäniskor kom för att träffa andra och umgås en stund viket också stärkt den sociala gemenskapen i Morgongåva. Lokalen för sommarcaféet är Morgongåva Byalags magasin vid järnvägsstationen som tyvärr är oisolerad och kan därför endast användas på sommaren.

Det diskuterades därför även det stora samhällsproblemet i Morgongåva, att det saknas samlingslokal för innevånarna i samhället. Trots att Morgongåva är den tredje största orten i Heby kommun saknas detta. Även Byalaget har svårt att genomföra vissa möten och aktiviteter då det saknas lokal att mötas i, detta påverkar negativt den utveckling som är möjlig på orten och frågan kommer därför att lyftas vidare till ansvariga i Heby kommun.

Styrelse för Morgongåva Byalag under 2015 är enl. nedan:

Lars Björn (Ordförande)
Håkan Ekroth (Ledamot, Sekreterare)
Roland Back (Ledamot)
Ulla Karin Fontin (Ledamot)
Martina Falk (Ledamot, Kassör)

Wanja Falk (Ledamot)
Ulla Löfgren (Ledamot)
Stefan Larsson (Ledamot)
Jenny Östlund (Ledamot)
Björn Carlsten (Ledamot)
Mathias Falk (Ledamot)
Patrik Carlsson (Suppleant)
Susanne Eriksson (Suppleant)
Birgit Persson (Suppleant)
Monica Brode (Suppleant)Styrelsen: Morgongåva Byalag