Author Archive

Fjärdeklassaren: Spännande men kan bli stressad av betyg

Written by Webmaster. Posted in Nyheter

Idag fattar riksdagen beslut om betyg från årskurs 4, då regeringen vill möjliggöra för skolor som vill att införa betyg från mellanstadiet. Mårten Hanold, rektor på Morgongåva skola i Heby kommun, tycker valmöjligheten är bra – men att det kan öka press och stress hos eleverna.

Läs mer!